Tag Archive | juhend

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: rühmatöö

Rühmatööde eesmärk:

  • uurida põhjalikumalt mingit konkreetset tehnoloogiat või vahendit digitaalsete õppematerjalide loomiseks. Väiksemahuliste vahendite korral sobib ka mitme samalaadse vahendi võrdlus,
  • koostada veebipõhine õppematerjal, mis annab ülevaate vahendi peamistest võimalustest,
  • esitleda oma rühmatöö tulemusi viimasel kontaktpäeval 05.05.

Tegin rühmatöö koos Katriini ja Hellega, teemaks oli GLO Maker. GLO Maker võimaldab luua õpiobjekte, mis on disainitud õppe-eesmärkidest lähtuvalt ning on korduvkasutatavad. GLO Makeri keskkonnas loodud materjalid on slaidipõhised ning neis saab kasutada interaktiivse multimeedia võimalusi, mis parandavad õppimise kvaliteeti. Õpiobjekti loomisel on võimalik kasutada mitmesuguseid disainimustreid. 
Jätka lugemist

IFI7041 Andmeanalüüs. Statistiline andmestik ja kirjeldav statistika: 3. kodutöö

Vaatasin põgusalt kõiki lisamaterjale (http://www.tlu.ee/~kairio/7041/lisa.html) ülevalt alla ja alt üles – kõige-kõigema valimine oli ääretult raske. Lõpuks otsustasin Kartin Niglase SPSS 14.0 juhendi kasuks. Selle materjali leidnu on välja toonud järgmised aspektid:

  • selgelt ja graafiliselt seletatud lahti spss-i kasutamine,

  • väga põhjalikult seletatud,

  • palju mõisteid, igale küsimusele peaks vastuse leidma,

  • palju näiteid, kus vajalikud käsklused ette näidatud,

  • pdf-variandis abimaterjal annab mitmekülgseid tekstist otsimise võimalusi, et kiiresti oluliseni jõuda.

Olen kõigi punktidega nõus. Samuti sellega, et plussiks on eesti keel ja võimalik abi koduste ülesannete lahendamisel.

Niisiis leian, et see on minu jaoks praegu kõige põhjalikum ja selgem abimaterjal.