Archive | mai 2013

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: rühmatöö oma valitud haridusasutuses

Rühmatööna haridusasutuse evalveerimine

Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits

Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid:

  • kooli arengukava,
  • IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),
  • IKT arenguplaani ja -visiooni,
  • IKT kasutust asutuses, sh
  • arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi. Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

Viimane ülesanne: kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksiooni postituse kirjutamine oma õpilepingu põhjal.

Refleksioon õpilepingu põhjal

Teema. Olin märkinud, et kõige vähem tean ma õppematerjalide koostamise vahenditest ja soovin kõige rohkem just neist teada, samuti uutest tehnoloogiatest. Seda ma ka sain: õppevahendite koostamise materjalid olid väga huvitavad. Kahjuks ei saanud  ma aga tehnilistel põhjustel ühtegi ise luua. Ka kolmas teema, arvutipõhine testimine oli huvitav. Uurisin YacaPacat, mis oli täitsa vahva, aga perspektiivitu, sest autoriks saada on väga raske. Kursuse alguses oli silma  hakanud ka puutetahvlite teema, kuid selle õppimist nagu ei olnud, olid aga iPadid. Lootsin, et saan mõne asjaliku materjali ka ise luua, aga tehnilised põhjused segasid jälle. Ei väsi kordamast autoriõiguste teema vajalikkust ning suure plussina sisaldas kursus viitamise õpet. Selleteemaline kontakttund oli väga üksikasjalik ja kasulik. Õppematerjalide kvaliteedi nädal oleks võinud tõesti olla enne rühmatööd, kindlasti saanuks see siis parem, aga iseenesest oli rühmatöö tegemine väga rikastav ja meie koostöö sujus väga hästi. Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: õppematerjalide kvaliteet

Viimane teema: õppematerjalide kvaliteet

Selle teema ülesandeks on tutvuda siin postituses viidatud materjalidega, avaldada oma mõtted õppematerjalide kvaliteedi kohta ning analüüsida enda rühmatööd kvaliteedi seisukohast. Analüüsi aluseks võite võtta Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli või mõne teise sobiva kvaliteedi raamistiku. Rühmatöö kvaliteedi analüüsi võite esitada rühma liikmete peale ühiselt.

Õppematerjalide kvaliteedi tagamise lähenemistega olen põgusalt tuttav. Tean, et Koolielu portaali juures on kvaliteedi tagamiseks ainemoderaatorid, ja see on väga hea. Tean ka, et LeMillis tehakse õppematerjalid kohe avalikuks ja kuigi teised võivad neid parandada, ei tehta seda eriti. e-Õppe Arenduskeskuse juures õpiobjektide ja e-kursuste kvaliteedi temaatikaga tegeleva kvaliteedi töörühma olemasoluga ning kvaliteetsete e-kursuste tunnustamiseks välja töötatud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja hindamispõhimõtetega olen samuti kursis.  Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: rühmatöö

Rühmatööde eesmärk:

  • uurida põhjalikumalt mingit konkreetset tehnoloogiat või vahendit digitaalsete õppematerjalide loomiseks. Väiksemahuliste vahendite korral sobib ka mitme samalaadse vahendi võrdlus,
  • koostada veebipõhine õppematerjal, mis annab ülevaate vahendi peamistest võimalustest,
  • esitleda oma rühmatöö tulemusi viimasel kontaktpäeval 05.05.

Tegin rühmatöö koos Katriini ja Hellega, teemaks oli GLO Maker. GLO Maker võimaldab luua õpiobjekte, mis on disainitud õppe-eesmärkidest lähtuvalt ning on korduvkasutatavad. GLO Makeri keskkonnas loodud materjalid on slaidipõhised ning neis saab kasutada interaktiivse multimeedia võimalusi, mis parandavad õppimise kvaliteeti. Õpiobjekti loomisel on võimalik kasutada mitmesuguseid disainimustreid. 
Jätka lugemist

IFI7065 Magistritöö seminar: Iseseisev töö IV kontaktpäevaks – metodoloogia

Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Lühike kirjeldus magistritöö metodoloogiast:

Teema “SMART-tahvli materjalid III kooliastme eesti keele tundides”.

– keda/mida hakkate uurima? Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad või on need mängud teatud vanusele?

Kõigepealt peaksin uurima, milliseid materjale on SMART-tahvlite kohta tehtud. Eesti keele kohta on esialgseil andmeil ülivähe, aga ehk aitavad inglise keele kohta tehtud materjalid.

Siis pean uurima, kui paljudel õpetajatel on puutetahvel kasutada ja kuidas nad neid kasutavad. Peaks haarama võimalikult palju uuritavaid. Uurida tuleks ka, mille kohta / mis teemal eesti keele õpetajad SMART-tahvli materjale vajaksid. Jätka lugemist