Tag Archive | GLO Maker

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: õppematerjalide kvaliteet

Viimane teema: õppematerjalide kvaliteet

Selle teema ülesandeks on tutvuda siin postituses viidatud materjalidega, avaldada oma mõtted õppematerjalide kvaliteedi kohta ning analüüsida enda rühmatööd kvaliteedi seisukohast. Analüüsi aluseks võite võtta Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli või mõne teise sobiva kvaliteedi raamistiku. Rühmatöö kvaliteedi analüüsi võite esitada rühma liikmete peale ühiselt.

Õppematerjalide kvaliteedi tagamise lähenemistega olen põgusalt tuttav. Tean, et Koolielu portaali juures on kvaliteedi tagamiseks ainemoderaatorid, ja see on väga hea. Tean ka, et LeMillis tehakse õppematerjalid kohe avalikuks ja kuigi teised võivad neid parandada, ei tehta seda eriti. e-Õppe Arenduskeskuse juures õpiobjektide ja e-kursuste kvaliteedi temaatikaga tegeleva kvaliteedi töörühma olemasoluga ning kvaliteetsete e-kursuste tunnustamiseks välja töötatud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja hindamispõhimõtetega olen samuti kursis.  Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: rühmatöö

Rühmatööde eesmärk:

  • uurida põhjalikumalt mingit konkreetset tehnoloogiat või vahendit digitaalsete õppematerjalide loomiseks. Väiksemahuliste vahendite korral sobib ka mitme samalaadse vahendi võrdlus,
  • koostada veebipõhine õppematerjal, mis annab ülevaate vahendi peamistest võimalustest,
  • esitleda oma rühmatöö tulemusi viimasel kontaktpäeval 05.05.

Tegin rühmatöö koos Katriini ja Hellega, teemaks oli GLO Maker. GLO Maker võimaldab luua õpiobjekte, mis on disainitud õppe-eesmärkidest lähtuvalt ning on korduvkasutatavad. GLO Makeri keskkonnas loodud materjalid on slaidipõhised ning neis saab kasutada interaktiivse multimeedia võimalusi, mis parandavad õppimise kvaliteeti. Õpiobjekti loomisel on võimalik kasutada mitmesuguseid disainimustreid. 
Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: teine teema

Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid

Ülesanded

  • Tutvuge lugemismaterjaliga: Õppematerjalide koostamise vahendid
  • Valige üks lugemismaterjalis tutvustatud õppematerjalide vahend, millega te varem õppematerjali koostanud pole, ning koostage selle abil veebipõhine õppematerjal. Juhul kui teil puuduvad oma õppematerjalid, mida selle ülesande jaoks taaskasutada, siis võite teha õppematerjali näiteks Vikipeedia Eestit tutvustava artikli põhjal. Püüdke kasutada koostamiseks valitud vahendi erinevaid võimalusi, mitte ainult teksti ja piltide lisamist.
  • Kirjutage saadud kogemuse põhjal ajaveebipostitus, tooge seal välja kasutatud vahendi plussid-miinused ja võrrelge varem teie poolt kasutatud õppematerjalide koostamise vahenditega. Lisage ka link koostatud õppematerjalile. Jätka lugemist