Tag Archive | rühmatöö

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: rühmatöö oma valitud haridusasutuses

Rühmatööna haridusasutuse evalveerimine

Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits

Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid:

 • kooli arengukava,
 • IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),
 • IKT arenguplaani ja -visiooni,
 • IKT kasutust asutuses, sh
 • arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi. Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: rühmatöö

Rühmatööde eesmärk:

 • uurida põhjalikumalt mingit konkreetset tehnoloogiat või vahendit digitaalsete õppematerjalide loomiseks. Väiksemahuliste vahendite korral sobib ka mitme samalaadse vahendi võrdlus,
 • koostada veebipõhine õppematerjal, mis annab ülevaate vahendi peamistest võimalustest,
 • esitleda oma rühmatöö tulemusi viimasel kontaktpäeval 05.05.

Tegin rühmatöö koos Katriini ja Hellega, teemaks oli GLO Maker. GLO Maker võimaldab luua õpiobjekte, mis on disainitud õppe-eesmärkidest lähtuvalt ning on korduvkasutatavad. GLO Makeri keskkonnas loodud materjalid on slaidipõhised ning neis saab kasutada interaktiivse multimeedia võimalusi, mis parandavad õppimise kvaliteeti. Õpiobjekti loomisel on võimalik kasutada mitmesuguseid disainimustreid. 
Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 10. kodutöö

Kodutöö 10: individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

Ülesanne:

 • individuaalse tööna analüüsida ühte õpiprogrammi, teatada oma valitud õpiprogrammi nimetus oma blogis,
 • rühmatööna ette valmistada haridusasutuse uuring, kontakteeruda rühmakaaslastega ning otsustada, millise uuringu teeme. Anda blogis teada oma uuringurühma koosseis, kuidas saab meiega kontakti (kui keegi soovib rühmaga ühineda), ning millises asutuses plaanitud miniuuring toimub ja mis on selle teemaks.

Abistavad materjalid on siin.

Valisin individuaalseks tööks Tiigrihüppe SA lisakursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele“, mille loomises olen osalenud ja mida ka koolitanud. Nüüd on huvitav läheneda sellele teisest, pedagoogiliste komponentide aspektist.

Rühmas, kuhu kuuluvad ka Helle ja Meelis, analüüsime Tallinna Sikupilli Keskkooli teemal “Milline on IKT roll õpikeskkonnas?”   Kontakteeruda saab meiega Skype’i teel.

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 6. kodutöö

Ülesanne:

 • Paljudel veebikursustel oled kokku puutunud distantsõppes tehtavate rühmatöödega. Meenuta ühe oma rühmatöö valmimisprotsessi ja too välja:

1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)

Võtan vaatluse alla rühmatööd, mida olen teinud haridustehnoloogia magistriõppe esimesel semestril.

Meie rühm (Helle, Meelis ja mina) sai kokku natukene juhuslikult. Hellega oleme juba vanad tuttavad ja endised töökaaslased, niisiis istusime kõrvuti ja meie selja taga istus Meelis – nii moodustasimegi rühma. Teisiti poleks tulnud mitte midagi teha. Jätka lugemist