Tag Archive | magistritöö

IFI7065 Magistritöö seminar: Iseseisev töö IV kontaktpäevaks – metodoloogia

Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Lühike kirjeldus magistritöö metodoloogiast:

Teema “SMART-tahvli materjalid III kooliastme eesti keele tundides”.

– keda/mida hakkate uurima? Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad või on need mängud teatud vanusele?

Kõigepealt peaksin uurima, milliseid materjale on SMART-tahvlite kohta tehtud. Eesti keele kohta on esialgseil andmeil ülivähe, aga ehk aitavad inglise keele kohta tehtud materjalid.

Siis pean uurima, kui paljudel õpetajatel on puutetahvel kasutada ja kuidas nad neid kasutavad. Peaks haarama võimalikult palju uuritavaid. Uurida tuleks ka, mille kohta / mis teemal eesti keele õpetajad SMART-tahvli materjale vajaksid. Jätka lugemist

IFI7065 Magistritöö seminar: iseseisev töö III kontaktpäevaks

Ülesanne: tutvuda magistritööde eesmärkide ja uurimisküsimuste skeemidega ning kirjutada nende eeskujul oma magistritöö kohta välja:

  • magistritöö probleem ühe lausega
  • magistritöö eesmärgid
  • magistritöö uurimisküsimused

Esitada need nii ajaveebipostituses tekstina kui ka skeemina, mis näitab eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seoseid.

Teema

SMART-tahvli materjalid III kooliastme eesti keele tundides. Jätka lugemist

IFI7065 Magistritöö seminar: teise kontaktpäeva ülesanne – probleemi püstitus

  • Ülesanne: magistritöö probleemi püstitus, selle aktuaalsuse põhjendus, seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju või vihjed, mis on see uus teadmine, mida töö lõpuks pakub.

Soovin magistritööna teha midagi emakeeleõpetajatele võimalikult praktilist/kasulikku, mitte lihtsalt mingit uurimust, et tuvastada mingi olukord ja teha ettepanekuid selle muutmiseks. Kuigi mul oli endal üks mõtteidu olemas, küsisin nõu ka teistelt emakeeleõpetajatelt. Nende ettepanekud olid järgmised. Jätka lugemist