Archive | veebruar 2013

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 4. kodutöö

4. kodutöö:

Mõistekaardid

Mõistekaart (ingl k concept map) ehk märksõnaskeem on suurepärane strateegia olulise sõnavara ja põhiterminite õpetamiseks mis tahes aines. Mõistekaardi abil saab verbaalse teksti esitada visuaalselt. Kaart koosneb mõistetest (sõnadest), mis on tavaliselt ümbritsetud ringide või kastidega, ja joontest, mis ühendavad  mõisteid. Mõistekaardi koostamine võimaldab koostajal teadmisi struktureerida. Mõistekaardi koostamine või mõistekaardi abil õppides Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 3. nädala ülesanne

3. kodutöö

Biheiviorism ja arvutiga tehtava õpidisaini kirjeldus

  • Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes arvutiga tehtav õpidisaini (ülesande) kirjeldus, milles on järgmised elemendid: Kes õpib? Mida õpib? Kuidas treenitakse? Kordamine? Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Interaktiivsus? Võistlusmoment?

Biheiviorism on 20. sajandi alguses tekkinud psühholoogia, sotsioloogia, etoloogia ja kasvatusteaduse suund. Biheivioristid (ehk käitumusliku psühholoogia koolkond) olid esimesed, kes hakkasid õppimist kui protsessi teaduslikult uurima ning nende lähtepunktid on siiani  igapäevast õpetamistegevust mõjutanud. Biheivioristlik teooria väidab, et õppimine toimub ainult assotsatsioonide või sidemete loomisega oma kogemuste või käitumise vahel. Seega on esimesel kohal reageerimine keskkonna märguannetele ning mõtlemise osa peetakse õppimise juures teisejärguliseks, kuna mõtlemisprotsessi peetakse järelduslikuks konstruktsiooniks. (Teppan) Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: esimene teema

Esimene teema: Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

Ülesanded on järgmised:

  • Lugege läbi eestikeelne lugemismaterjal “Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse
  • Valige üks õppematerjalide repositoorium/referatoorium ning tutvuge selle võimalustega ja saadaolevate õppematerjalidega teie õpetatavas või teid huvitavas aines.
  • Valige artiklite lehelt esimese teema alt üks teadusartikkel ning lugege see läbi.
  • Millised on teie senised kokkupuuted õpiobjektidega? Milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale te kõige enam kasutate oma õpetamise või õppimise toetamiseks? Jne. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 2. nädala kodutöö

Kodune töö – etteantud õpikeskkonna lubavuste hindamine

Videost kõlama jäänud märksõnad olid “parim”, “kiire”, “hea käes hoida”. Kiidulaulus räägiti, kuidas iPad on parim vahend netiotsinguteks, meilivahetuseks, fotode ja filmide vaatamiseks. On võimas tunne hoida Internetti käes, kui loed, tunned väge ja tugevust, kõik, mida vaatad, ärkab otsekui ellu. Kasutaja ei pea kohanduma iPadiga, vaid see kohandub kasutajaga. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 2. nädala ülesanded

Suur osa tehtud, osa siiski tegemata. Tuleb tunnistada, et selline maht üheks nädalaks (kolm ülesannet + kodutöö) on meeletult suur, kui nii jätkub, tuleb ennast töölt lahti võtta 🙂

1. Õpikeskkondade uurimise trendid.

Õpikeskkondade uurimise trendid ja näited Jätka lugemist

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: 1. nädala ülesanne

Esimese nädala ülesanded (osa):

  • Tutvuge kursuseprogrammi (PDF), õpijuhisekursuse teemade ja eelmise aasta ülesannetega. Mõelge, milliseid alateemasid võiks veel nende seitsme teema all käsitleda. Mis laadi praktilisi oskusi te ootate? Võite lisada oma kommentaarid selle postituse alla. Ma püüan kursuseprogrammi raames võimalikult paindlik olla ja teie huvidest lähtuda.

Tutvusin kõigi soovitatud lehtedega ja sain ainest palju avarama pildi. Kõige raskem osa tundub olevat Õppematerjalide koostamise vahendid, sest neist ei tea ma suurt midagi, esmapilgul kõige huvitavam paistab Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks, eriti puutetahvlid, aga samuti iPad, ning kõige tuttavam on Õppematerjalide autoriõigus, millega olen varem veidi kokku puutunud. Ootan kõike, aga eriti koostamivahendeid ja tehnoloogiat. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon, 1. nädal

1. nädala ülesanne:

  • Loe läbi üks loetelus olevatest artiklitest.
  • Kasutades loengumaterjalides ja artiklis toodud väiteid, loo haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjeldus oma (praeguse/tulevase) asutuse jaoks (vähemalt 10 lauset) ja postita see oma blogisse.
  • Loe läbi teiste üliõpilaste poolt postitatud kirjeldused ning anna postituse kommentaarides oma põhjendatud hinnang vähemalt ühe üliõpilase ametikirjelduse sobivusele antud asutuse kontekstis (5 lauset).

Tutvusin Marju Piiri tööga “E-kursuse “Sissejuhatus e-õppesse” materjal” (Tartu,  2010), kuna Varje Tipu esitlust “Kes on haridustehnoloog?” olin juba lugenud ning kasutanud mõtete kogumiseks oma varasema postituse “Haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös” tarbeks. Jätka lugemist