Arhiiv

IFI7041 Andmeanalüüs. Statistiline andmestik ja kirjeldav statistika: 3. kodutöö

Vaatasin põgusalt kõiki lisamaterjale (http://www.tlu.ee/~kairio/7041/lisa.html) ülevalt alla ja alt üles – kõige-kõigema valimine oli ääretult raske. Lõpuks otsustasin Kartin Niglase SPSS 14.0 juhendi kasuks. Selle materjali leidnu on välja toonud järgmised aspektid:

  • selgelt ja graafiliselt seletatud lahti spss-i kasutamine,

  • väga põhjalikult seletatud,

  • palju mõisteid, igale küsimusele peaks vastuse leidma,

  • palju näiteid, kus vajalikud käsklused ette näidatud,

  • pdf-variandis abimaterjal annab mitmekülgseid tekstist otsimise võimalusi, et kiiresti oluliseni jõuda.

Olen kõigi punktidega nõus. Samuti sellega, et plussiks on eesti keel ja võimalik abi koduste ülesannete lahendamisel.

Niisiis leian, et see on minu jaoks praegu kõige põhjalikum ja selgem abimaterjal.