Arhiiv

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: lõputöö

Lõputööks oli õpikeskkondade video rühmatöö.

Meie rühm (Helle Kiviselg, Meelis Pernits ja mina) tegi lõputööna video Kaitseliidu Koolis  kasutatava “Taktikalise treeneri” tutvustusest. 2004. aastal alanud projekti raames on läbi viidud üle 50 harjutuse ning edaspidise töö lihtsustamiseks ongi see video vajalik, nii et sellel on konkreetne praktiline väljund.

Protsess algas individuaalselt stsenaariumi koostamisega (Helle), musta materjali filmimisega (Meelis) ja teksti väljatöötamisega (mina). Hiljem järgnesid fotode töötlemine (Helle) ja heli (Audacitys mina) ning kõikide elementide liitmine ühtseks videoks (Meelis).

Lõpptulem on näha siit.

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: e-portfoolio ja pädevused

Viimane teema: e-portfoolio ja pädevused

Tõenäoliselt alustasin oma e-portfoolio loomist 2008. aastal, kui kandideerisin Tiigrihüppe SA koolitajaks, aga täpselt ei mäleta. Kindel on, et kui hakkasin koolitama, lõin endale esimese keskkonna, kus sellekohaseid andmeid hoida: http://piretikoolitused.weebly.com/. Päris e-portfoolioks võiks pidada http://piretikoolitusportfoolio.synthasite.com/, kus on juba palju muid matejale, mis tõendavad õpitust arusaamist ja personaalset arengut. Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: kuues teema õpivõrgustikud

Seekord mõtiskleme teemal: mis on võrgustik ning mis teeb ühest võrgustikust õpivõrgustiku.

Seda postitust alustan tsitaadiga Oskar Lutsu “Kevadest”: “Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.” Sest kui mina oma tööd alustasin, oli enamikul see juba tehtud. Niisiis sain kasutada õpivõrgustiku eeliseid ning nende pealt veidi piiluda. Sama teost mainis ka Taimi, tuues näiteks Imeliku ja Kuslapi (mitte Visaku) “võrgustikutöö”. Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: personaalsed õpikeskkonnad

Viies teema

Ülesanne

Kuidas sa tajud oma personaalset õpikeskkonda oma magistriõpingute raames? Kas see on teistsugune võrreldes sinu varasemate õpingutega? Millistest osadest see koosneb, milliseid vahendeid (inimesed, raamatud, spetsiaalsed programmid jne.) see sisaldab? Põhjenda, miks on sinu keskkond just selline? Mil määral on see keskkond sinu koostatud ning mil määral on see nö peale surutud (näiteks pean kasutama IVA, kuna mingil kursusel on see keskne vahend)? Püüa näiteks oma personaalne keskkond visualiseerida näidates ära komponendid ja nende omavahelised seosed. Joonised oleksid meil heaks baasmaterjaliks võrdlemaks kas ja kuivõrd me tajume oma personaalset õpikeskkonda magistriõpingute raames erinevalt. Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: tehnoloogiad ja standardiseerimine

Neljas teema: tehnoloogiad ja standardiseerimine

Ülevaade õpikeskkondadega seotud standarditest ja tehnoloogiatest ning nendel põhinevatest tarkvararakendustest. 

1. Lugemismaterjaliga tutvumise kokkuvõte

Sain teada, et e-õppes kasutatavad Veeb 2.0 tehnoloogiad on  Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: kommentaare teemal “Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana”

Kommentaare teemal “Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana”, ajendatuna nädala kokkuvõttest.

Kuna jäin oma postitusega veidi hiljemaks, kommenteerin kaasõppijate mõtteid siin koos, mitte igaühe kohta eraldi. Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana

Seekordne kodutöö käsitleb sotsiaalset meediat õpikeskkonna osana.

Tänapäeva koolis kasutatakse õppetöös üha rohkem sotsiaalse meedia vahendeid, sest nende võimalused laienevad järjest ja neid osatakse paremini ära kasutada. On küll kinniseid keskkondi, kuid palju tegutsetakse just avatud keskkondades, sest “avatud keskkond pakub paindlikku ja individuaalset lähenemist õpitegevustele ja õpikeskkonnale, kus õppija/õpetaja saab valida, millise vahendi abil oma järgmist tegevust teostada” (Väljataga, Pata & Priidik 2009, lk 15). Veel on hajutatud ülesehitusega keskkondade suur pluss see, et osa materjalist saab jätta vajaduse korral suletuks.

Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: õpihaldussüsteemid

Lugenud seekordse kodutöö esimest ülesannet (Vali üks õpihaldussüsteem (soovitavalt selline, millega sul on olnud kogemusi) ning analüüsi seda kui õpikeskkonda (vastavalt oma definitsioonile eelmisest nädalast) nii õppija kui õppejõu/õpetaja vaatenurgast), jäin paraku kohe jänni. Hoolimata õppematerjalidest ja aruteludest, on mul ikkagi terminid segamini. Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: mis on õpikeskkond?

Mis on õpikeskkond?

Sõna “õpikeskkond” seostub minu jaoks kõigepealt sellega, mis on kirjas riiklikes õppekavades, ehkki seal on seda nimetatud õppekeskkonnaks: “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.” (Põhikooli RÕK, § 6 lg 1; gümnaasiumi RÕK, § 7 lg 1)

Põhikooli omas on esimesse lõikesse lisatud veel: “Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.” (Põhikooli RÕK, § 6 lg 1). Gümnaasiumi õppekavas on see lause kujul “Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone” kirjas § 7 lg 3. Jätka lugemist