Archive | aprill 2013

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: kuues teema

Kuues teema: allikmaterjalidele viitamine

Seoses igasuguste tehniliste ja muude jamadega minu sellenädalane kodutöö kahjuks viibib. 

Olen kunagi osalenud e-viitamiskursusel ja seetõttu on osa teemast veidi tuttav. Minu tollase kursuse sissekanded on siin: http://piretiavatud.blogspot.com/search/label/viitamiskursus.

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 11. nädal, iseseisev töö

2. kontaktpäev: õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseivate tööde tulemuste arutelu.

(Pisut parandatud)

1. Programmi aadress ja tutvustus

Tiigrihüppe SA lisakursus “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” (http://3fahug.havike.eenet.ee/puutetahvel/).

Kursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid. Lähemalt tutvutakse SMART-tahvliga ning programmiga Notebook. Kursuslased õpivad looma töölehti programmiga Notebook. Tutvutakse samuti autoriõiguste, õpistiilide ning faililadudega. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 10. kodutöö

Kodutöö 10: individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

Ülesanne:

 • individuaalse tööna analüüsida ühte õpiprogrammi, teatada oma valitud õpiprogrammi nimetus oma blogis,
 • rühmatööna ette valmistada haridusasutuse uuring, kontakteeruda rühmakaaslastega ning otsustada, millise uuringu teeme. Anda blogis teada oma uuringurühma koosseis, kuidas saab meiega kontakti (kui keegi soovib rühmaga ühineda), ning millises asutuses plaanitud miniuuring toimub ja mis on selle teemaks.

Abistavad materjalid on siin.

Valisin individuaalseks tööks Tiigrihüppe SA lisakursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele“, mille loomises olen osalenud ja mida ka koolitanud. Nüüd on huvitav läheneda sellele teisest, pedagoogiliste komponentide aspektist.

Rühmas, kuhu kuuluvad ka Helle ja Meelis, analüüsime Tallinna Sikupilli Keskkooli teemal “Milline on IKT roll õpikeskkonnas?”   Kontakteeruda saab meiega Skype’i teel.

IFI7041 Andmeanalüüs. Statistiline andmestik ja kirjeldav statistika: 3. kodutöö

Vaatasin põgusalt kõiki lisamaterjale (http://www.tlu.ee/~kairio/7041/lisa.html) ülevalt alla ja alt üles – kõige-kõigema valimine oli ääretult raske. Lõpuks otsustasin Kartin Niglase SPSS 14.0 juhendi kasuks. Selle materjali leidnu on välja toonud järgmised aspektid:

 • selgelt ja graafiliselt seletatud lahti spss-i kasutamine,

 • väga põhjalikult seletatud,

 • palju mõisteid, igale küsimusele peaks vastuse leidma,

 • palju näiteid, kus vajalikud käsklused ette näidatud,

 • pdf-variandis abimaterjal annab mitmekülgseid tekstist otsimise võimalusi, et kiiresti oluliseni jõuda.

Olen kõigi punktidega nõus. Samuti sellega, et plussiks on eesti keel ja võimalik abi koduste ülesannete lahendamisel.

Niisiis leian, et see on minu jaoks praegu kõige põhjalikum ja selgem abimaterjal.

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: viies teema

Viies teema: õppematerjalide autoriõigus

Selle teema ülesanne on pigem teoreetiline:

 • lugege läbi eestikeelne lugemismaterjal,
 • valige üks ingliskeelne teadusartikkel 5. teema alt ja tutvuge sellega,
 • kirjutage selle põhjal ajaveebipostitus, kus võtate kokku loetust õpitu. Autoriõigus on selline teema, mis tekitab palju küsimusi. Pange ka need oma postitusse kirja ja ma püüan vastata.

Olen autoriõiguste teemaga päris hästi kursis, sest olen seda palju uurinud ja õpetanud ning sellest kirjutanud. Ühe uue asja leidsin – lokaliseeritud litsentsid ja et seda tasub valida teoste puhul, mille peamine sihtgrupp asub Eestis (näiteks eestikeelsed õppematerjalid). Hea mõte, mille olin unustanud, on vajaduse korral enne oma materjali avaldamist eemaldada autoriõigusega kaitstud illustratsioonid ning jätta nende asemele viited illustratsiooni algallikale. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 9. nädala kodutöö

 • Kodutöö 9Tutvu slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjelda vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjenda, mis (miks?) oleks sellise toetuselemendi kasutamine otstarbekas! Eriti pakuks huvi hajutatud õpikeskkonnas selle kasutamise ideed.

Mart Laanpere (2008) on kuue mõttemütsi meetodist kirjutanud lihtsalt ja selgelt ühes oma õppemoodulis, mida siin tsiteeringi.

Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud: Jätka lugemist

IFI7061 Multimeediumi arendamine: kodutöö – veebilehe css’iga kujundamine

Et kodus liialt igav ei oleks, siis palun kodutööna käia üle oma eelmise kodutööna loodud veebileht ja sellele css-iga kujundus luua:

 • Veebilehe taust ühevärviline või astmiktäitega (gradient), nende veebilehitsejate jaoks, mis astmiktäitega hakkama ei saa, tuleb ühevärviline nagunii esimesena kirja panna.
 • Taustale ka mingi pilt (nurka või …).
 • Kujundada pealkirjad ja muu tekst.
 • Sektsioonid ja tabel.
 • Määrake ka fotode jaoks (img) kindel suurus.
 • Lingid.

Minu kodutöö on ikka siin, aga nüüd css’iga kujundatud: http://www.tlu.ee/~pirta2/kodune.html

IFI7065 Magistritöö seminar: iseseisev töö III kontaktpäevaks

Ülesanne: tutvuda magistritööde eesmärkide ja uurimisküsimuste skeemidega ning kirjutada nende eeskujul oma magistritöö kohta välja:

 • magistritöö probleem ühe lausega
 • magistritöö eesmärgid
 • magistritöö uurimisküsimused

Esitada need nii ajaveebipostituses tekstina kui ka skeemina, mis näitab eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seoseid.

Teema

SMART-tahvli materjalid III kooliastme eesti keele tundides. Jätka lugemist