Archive | veebruar 2014

IFI7060 Õpianalüütika: esimene kontakttund

Kursuse ajaveeb

EduFeedri aadress

Õpianalüütika vajadus: õpitegevuse käigus tagasisidestada õppetegevust, seda toetada ja parandada. Annab vastuse küsimustele, millised seosed on õppijate ja õpitegevuste vahel, kuidas õpidisain mõjutab õppimise protsessi.

Pilvekeskkonna mudel: avatud pilvekeskkond Google vahenditest (Blogger, Google analytics, EduFeedr) – Viive, Piret, Maris, Taimi, Meelis, Virgo, Katriin, Julia.

Rühmaga alustasime lehte: Eesti tähtpäevad.

IFI7066 Magistritöö seminar II: esimene kontaktpäev

Kursuse ajaveeb

Kursuse Edufeedri aadress

Otsustasin oma magistritöö teemat muuta, aga mida täpsemat tegema hakkan, veel ei tea.

Magistritööde teemad: Teemade register.

Järgmiseks kontaktpäevaks (1.03.2014) pean retsenseerima Taimi tööd.