Tag Archive | haridustehnoloogiline nõustamine

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline nõustamine

Teine põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine. Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda, ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.

Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere toob oma blogis välja järgmised kaheksa nõustamisviisi: Jätka lugemist

Haridustehnoloogiline nõustamine: enda ja kahe kaasõppuri essee võrdlusanalüüs

Valisin võrdlemiseks Kristi Jaasoni ja Meelis Pernitsa esseed, sest leidsin ka oma töös nendega hulga kokkupuutepunkte.

Kristi toob kõigepealt esile tehnoloogiaseadmed (nutitelefonid, tahvelarvutid, ultrabook’id, e-lugerid), mille pärast just ongi haridustehnoloogi vaja – kuna õpetajad ei oska neid hästi kasutada, tuleb appi haridustehnoloog. Veel toob ta välja teise poole: õpetajal on tekkinud idee, mida ta ei oska ellu viia, ning ka siin on haridustehnoloogist suur abi. Jätka lugemist

Haridustehnoloogiline nõustamine: haridustehnoloogia vajalikkusest ja selle võimaluste rakendamisest õppetöös

Usutavasti ei kahtle enam keegi haridustehnoloogia vajalikkuses. Tehnoloogia areneb tohutu kiirusega ja on selge, et ilma selleta ei saa läbi ka hariduses. Üks külg on see, et õpetajal endal pole mõtet enam vanaviisi läbi ajada (ei kujuta ju ette, et peaksime ainult paberi ja pliiatsiga töötama), vaid tuleb oma töö tõhustamiseks kasutada tänapäevaseid võimalusi. Teisest küljest haaravad ka õpilased uut tehnoloogiat lennult ning tahavad seda kasutada. Nii et pole põhjust sellele vastu seista.

Jätka lugemist