Arhiiv

Innovatsioonitehnoloogiad: õpetamist ja õppimist mõjutavad olulisemad trendid

Millised on kõige olulisemad trendid, mis mõjutavad õpetamist ja õppimist lähitulevikus? Ideede saamiseks võid tutvuda teiste poolt tuvastatud suundumustega (Haridustehnoloogia Trendid), kuid paku midagi ka enda poolt.

Vasta palun järgmistele küsimustele (individuaalselt):
1. Millised on 3 lähitulevikus arenevat tehnoloogiat?
2. Millised on 3 suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpetajaid (õpetamist)?
3. Millised on 3 suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpilast (õppimist)? Jätka lugemist

Innovatsioonitehnoloogiad: Katrin Schultzi essee retsensioon

Katrin Schultzi essee „Minu organisatsioonis käigus olev innovatsioon“ retsensioon

Katrin on kirjutanud essee Kesk-Eesti põhikooli kohta, kus juhtkond ja töötajad ei ole eriti innovaatilised, kuid siiski pooldavad uuendusi, kui need on põhjendatud ning praktiliselt vajalikud.

Innovatsioonina on välja toodud järgmised punktid:

  1. kõigil õpetajatel on sülearvuti,
  2. loodud on infojuhi töökoht,
  3. inglise keele õpetaja IKT pädevuste arendamine,
  4. Moodle’i e-õppekeskkonna juurutamine koolis,
  5. projektorite soetamine. Jätka lugemist

Innovatsioonitehnoloogiad: organisatsiooni innovatsioon

Ülesanne

Lühikeses essees (4500-5000 täheruumi) palun kirjeldada praegusel hetkel oma organisatsioonis käigus olevat (või teie organisatsiooni mõjutavat) innovatsiooni. Palun kirjeldada selle innovatsiooni kuulumist erinevatesse alaliikidesse (toode, teenus, protsess, mõttemudel, positsioon), tema allikaid (teaduspõhine, nõudluspõhine) ning mõju (inkrementaalne, radikaalne) ning võimalikku arengut ajas. Lisage 1-2 näidet ning 2-3 argumenti, mis teie seisukohti tõestavad.

Avaldage oma töö internetis (näiteks oma blogis või iCampuses teie isiklike failide kaustas) ning viidake sellele, postitades link käesolevale aruteluteemale. Jätka lugemist