Tag Archive | analüüs

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 10. kodutöö

Kodutöö 10: individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

Ülesanne:

  • individuaalse tööna analüüsida ühte õpiprogrammi, teatada oma valitud õpiprogrammi nimetus oma blogis,
  • rühmatööna ette valmistada haridusasutuse uuring, kontakteeruda rühmakaaslastega ning otsustada, millise uuringu teeme. Anda blogis teada oma uuringurühma koosseis, kuidas saab meiega kontakti (kui keegi soovib rühmaga ühineda), ning millises asutuses plaanitud miniuuring toimub ja mis on selle teemaks.

Abistavad materjalid on siin.

Valisin individuaalseks tööks Tiigrihüppe SA lisakursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele“, mille loomises olen osalenud ja mida ka koolitanud. Nüüd on huvitav läheneda sellele teisest, pedagoogiliste komponentide aspektist.

Rühmas, kuhu kuuluvad ka Helle ja Meelis, analüüsime Tallinna Sikupilli Keskkooli teemal “Milline on IKT roll õpikeskkonnas?”   Kontakteeruda saab meiega Skype’i teel.

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: e-portfoolio ja pädevused

Viimane teema: e-portfoolio ja pädevused

Tõenäoliselt alustasin oma e-portfoolio loomist 2008. aastal, kui kandideerisin Tiigrihüppe SA koolitajaks, aga täpselt ei mäleta. Kindel on, et kui hakkasin koolitama, lõin endale esimese keskkonna, kus sellekohaseid andmeid hoida: http://piretikoolitused.weebly.com/. Päris e-portfoolioks võiks pidada http://piretikoolitusportfoolio.synthasite.com/, kus on juba palju muid matejale, mis tõendavad õpitust arusaamist ja personaalset arengut. Jätka lugemist

Haridustehnoloogiline nõustamine: enda ja kahe kaasõppuri essee võrdlusanalüüs

Valisin võrdlemiseks Kristi Jaasoni ja Meelis Pernitsa esseed, sest leidsin ka oma töös nendega hulga kokkupuutepunkte.

Kristi toob kõigepealt esile tehnoloogiaseadmed (nutitelefonid, tahvelarvutid, ultrabook’id, e-lugerid), mille pärast just ongi haridustehnoloogi vaja – kuna õpetajad ei oska neid hästi kasutada, tuleb appi haridustehnoloog. Veel toob ta välja teise poole: õpetajal on tekkinud idee, mida ta ei oska ellu viia, ning ka siin on haridustehnoloogist suur abi. Jätka lugemist