IFI7060 Õpianalüütika: esimene kontakttund

Kursuse ajaveeb

EduFeedri aadress

Õpianalüütika vajadus: õpitegevuse käigus tagasisidestada õppetegevust, seda toetada ja parandada. Annab vastuse küsimustele, millised seosed on õppijate ja õpitegevuste vahel, kuidas õpidisain mõjutab õppimise protsessi.

Pilvekeskkonna mudel: avatud pilvekeskkond Google vahenditest (Blogger, Google analytics, EduFeedr) – Viive, Piret, Maris, Taimi, Meelis, Virgo, Katriin, Julia.

Rühmaga alustasime lehte: Eesti tähtpäevad.

Innovatsioonitehnoloogiad: õpetamist ja õppimist mõjutavad olulisemad trendid

Millised on kõige olulisemad trendid, mis mõjutavad õpetamist ja õppimist lähitulevikus? Ideede saamiseks võid tutvuda teiste poolt tuvastatud suundumustega (Haridustehnoloogia Trendid), kuid paku midagi ka enda poolt.

Vasta palun järgmistele küsimustele (individuaalselt):
1. Millised on 3 lähitulevikus arenevat tehnoloogiat?
2. Millised on 3 suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpetajaid (õpetamist)?
3. Millised on 3 suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpilast (õppimist)? Jätka lugemist

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline pärastlõuna “Digitaalne kodanik”

Põhipraktika eneseanalüüs

Minu haridustehnoloogia praktikast pidi põhiosa moodustama koolitusprogrammi “Tuleviku õpetaja” IV mooduli “Digitaalne kodanik” koolituse läbiviimine. Olid määratud ka kuupäevad (19.11–10.12 .13) ning avatud registreerimine, kuid soovijaid oli liiga vähe ja koolitus jääb seekord ära.

Sellest hoolimata pidasime plaanitud kohtumise koolituse ühe väljatöötaja, Marko Puusaarega, et vaadata materjalid üle ja koolitusprotsessi analüüsida. Jätka lugemist

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline nõustamine

Teine põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine. Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda, ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.

Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere toob oma blogis välja järgmised kaheksa nõustamisviisi: Jätka lugemist

Innovatsioonitehnoloogiad: Katrin Schultzi essee retsensioon

Katrin Schultzi essee „Minu organisatsioonis käigus olev innovatsioon“ retsensioon

Katrin on kirjutanud essee Kesk-Eesti põhikooli kohta, kus juhtkond ja töötajad ei ole eriti innovaatilised, kuid siiski pooldavad uuendusi, kui need on põhjendatud ning praktiliselt vajalikud.

Innovatsioonina on välja toodud järgmised punktid:

  1. kõigil õpetajatel on sülearvuti,
  2. loodud on infojuhi töökoht,
  3. inglise keele õpetaja IKT pädevuste arendamine,
  4. Moodle’i e-õppekeskkonna juurutamine koolis,
  5. projektorite soetamine. Jätka lugemist

Uurimismeetodid: V ülesanne – uuringukava

Koosta oma magistritöö lühike (1 A4) uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö:
1. valdkond [2 xp]
2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2 xp]
3. eesmärk (2 – 3) [2 xp]
4. uurimisküsimused (2-3) [2 xp]
5. uuringu strateegia [2 xp]
6. andmekogumismeetodid [2 xp]
7. uurimuse oodatavad tulemused (hüpoteesid) [2 xp]

Postita viide oma kavale käesoleva arutelu vastusena. Kirjaliku kava eest on võimalik kokku teenida 14 punkti (20% kursuse lõpphindest). Lisaks toimub järgmise tunni alguses arutelu uuringukavade teemal. Iga üliõpilane tutvustab oma kava väiksemas grupis. Grupp valib välja nende meelest parima kava. Valitud kava tutvustatakse kogu kursusele. Võitjad võivad teenida esitluse eest 4 lisapunkti.

Tähtaeg 20.10.12 Jätka lugemist

Innovatsioonitehnoloogiad: organisatsiooni innovatsioon

Ülesanne

Lühikeses essees (4500-5000 täheruumi) palun kirjeldada praegusel hetkel oma organisatsioonis käigus olevat (või teie organisatsiooni mõjutavat) innovatsiooni. Palun kirjeldada selle innovatsiooni kuulumist erinevatesse alaliikidesse (toode, teenus, protsess, mõttemudel, positsioon), tema allikaid (teaduspõhine, nõudluspõhine) ning mõju (inkrementaalne, radikaalne) ning võimalikku arengut ajas. Lisage 1-2 näidet ning 2-3 argumenti, mis teie seisukohti tõestavad.

Avaldage oma töö internetis (näiteks oma blogis või iCampuses teie isiklike failide kaustas) ning viidake sellele, postitades link käesolevale aruteluteemale. Jätka lugemist

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: vaatluspraktika ülesanne – praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

Vaatlesin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogi Meeri Silla tööd 8. oktoobril 2013.

Kokkulepitud ajal kohale jõudes leidsin Meeri eest haridustehnoloogilist tööd tegemas – ta nõustas ühte õpetajat, kuidas uurimistööd parandada. Nad tegutsesid kahekesi õpetaja arvutis, Meeri juhendas ja õpetaja tippis. Meeri juhendamine oli hästi selge ja konkreetne, tähtsamad asjad kordas kindlasti üle. Õpetaja õppis korraga nii uurimistöö parandamist-kommenteerimist kui ka Moodle’i keskkonna kasutamist. Jätka lugemist