Archive | oktoober 2012

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: tehnoloogiad ja standardiseerimine

Neljas teema: tehnoloogiad ja standardiseerimine

Ülevaade õpikeskkondadega seotud standarditest ja tehnoloogiatest ning nendel põhinevatest tarkvararakendustest. 

1. Lugemismaterjaliga tutvumise kokkuvõte

Sain teada, et e-õppes kasutatavad Veeb 2.0 tehnoloogiad on  Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: kommentaare teemal “Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana”

Kommentaare teemal “Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana”, ajendatuna nädala kokkuvõttest.

Kuna jäin oma postitusega veidi hiljemaks, kommenteerin kaasõppijate mõtteid siin koos, mitte igaühe kohta eraldi. Jätka lugemist

Digitaalse meedia sisutootmine: VoiceThreadi katsetus

Tänase kontakttunni üks ülesanne oli kodutööna töödeldud piltide laadimine Voicethreadi keskkonda ning kommentaaride lisamine.

Kuna mul oli kodutöö veel pooleli, siis tegin veidi teisiti ja laadisin pildid, mille hulgast on pilditöötluse foto pärit. Tulemus on siin: https://voicethread.com/share/3559455/

Haridustehnoloogiline nõustamine: enda ja kahe kaasõppuri essee võrdlusanalüüs

Valisin võrdlemiseks Kristi Jaasoni ja Meelis Pernitsa esseed, sest leidsin ka oma töös nendega hulga kokkupuutepunkte.

Kristi toob kõigepealt esile tehnoloogiaseadmed (nutitelefonid, tahvelarvutid, ultrabook’id, e-lugerid), mille pärast just ongi haridustehnoloogi vaja – kuna õpetajad ei oska neid hästi kasutada, tuleb appi haridustehnoloog. Veel toob ta välja teise poole: õpetajal on tekkinud idee, mida ta ei oska ellu viia, ning ka siin on haridustehnoloogist suur abi. Jätka lugemist

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana

Seekordne kodutöö käsitleb sotsiaalset meediat õpikeskkonna osana.

Tänapäeva koolis kasutatakse õppetöös üha rohkem sotsiaalse meedia vahendeid, sest nende võimalused laienevad järjest ja neid osatakse paremini ära kasutada. On küll kinniseid keskkondi, kuid palju tegutsetakse just avatud keskkondades, sest “avatud keskkond pakub paindlikku ja individuaalset lähenemist õpitegevustele ja õpikeskkonnale, kus õppija/õpetaja saab valida, millise vahendi abil oma järgmist tegevust teostada” (Väljataga, Pata & Priidik 2009, lk 15). Veel on hajutatud ülesehitusega keskkondade suur pluss see, et osa materjalist saab jätta vajaduse korral suletuks.

Jätka lugemist

ELNM Topic 8: Ubiquitous Computing

To Do

Write a blogged opinion:

  • For Estonians: compare the current situation in Estonia to the four scenarios of “Estonia 2010”. Which one is the closest to the reality?
  • How important do you deem the social cohesiveness (or caring) in reaching ubicomp?

A development programme “Estonia 2010” was initiated in Estonia to predict and analyse future trends.The four possible scenarios proposed were

  • “Militaristic information oasis” – “little angry country” with good technological progress but little openness and overall freedom. “Military Estonia”.
  • “South Finland” – soft-spoken, well integrated into Europe (and decisively distanced from Russia), but with low innovation capacity. “Subcontractor Estonia”.
  • “The Ferryman” – well-developed, but fully transit-based economy. Innovation and ICT are only to serve the main goal and thus of inferior importance. “Merchant Estonia”, which is quite alike to the ‘Singapore’ scenario of Himanen seen in a previous lecture.
  • “Grand Slam” – the best realisation of both geographical location (transit) and innovative and educational potential. “Innovation/ICT Estonia”.

In my opinion it’s clare that current situation in Estonia does not meet the first and third point. But I a’m afraid that closest to the reality is the “South Finland” – the low-growth scenario, which entails the Nordic countries, similar to the societies of ideology. The reason idakaubanduse and relations of the absence or low level, consequence of the inability of traditional industries and agriculture goods get rid of the co-feature of high unemployment and social problems increase. This scenario means for Estonia, the relatively low-tech and low added-value sectors of the economy, hence the poor by standard of living. At the same time it needs to engage in a much more low-growth conditions, social equalization and regional problems leveling. Residents need to have a satisfactory standard of living, the effort, the more work it is therefore self-development and co-operation in collecting social capital. Maybe it leads Estonia to “Grand Slam” scenario.
I think the social cohesiveness (or caring) in reaching ubicomp is very important.

ELNM Topic 7: The Digital Divide

To Do

  • Investigate and describe (in your blog) an illustrative case of digital divide in your country
  • Analyse and describe (in your blog) Internet availability in your country. How big is the availability difference for urban and rural regions? Do you consider this a problem?

Investigate and describe (in your blog) an illustrative case of digital divide in your country

I think in Estonia there are not digital divides very much. If somebody wants to use digital services and new technologies he/she can do it. We have quite good physical access to internet because most of people have computer or opportunity to use it: richer people exchange their tools for better and give old away (e.g children to their parents). The technology is not  too expensive any more generally, I think, except for school  unfortunately. We don’t have gender disparity using new technologies, too.
Maybe there is an age disparity because elder people don’t sometimes know how to use computer or internet and they are slow. But they can learn it, we have courses to them and usually free. Another question is do they remember all they need. For example my mother has a computer, too, and uses it, but she is slow and forgets sometimes something.
About education: I am not sure there is a digital divide. Using internet and technologies does not depend on education – even little children can do it.
As regards rural vs urban divide maybe there can be little bit and the situation is worse at countryside.

Analyse and describe (in your blog) Internet availability in your country. How big is the availability difference for urban and rural regions? Do you consider this a problem?

In Estonia internet is available almost everywhere. Internet is like human right, we are joking among trainers of Tiger’s Leap foundation. But if there are too many internet users, internet may go away. As we have so-called Internet stick there are no any problems.