Tag Archive | õpiväljundid

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: sissejuhatus

Õpiväljundid:

– teab peamisi tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks
– oskab koostada õpiobjekte ja sisupakette ja kirjeldada neid metaandmetega
– oskab koostada arvutipõhiseid teste
– teab õppematerjalide koostamisega seotud autoriõiguse ja viitamise reegleid Jätka lugemist