Tag Archive | kvaliteedinõuded

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: õppematerjalide kvaliteet

Viimane teema: õppematerjalide kvaliteet

Selle teema ülesandeks on tutvuda siin postituses viidatud materjalidega, avaldada oma mõtted õppematerjalide kvaliteedi kohta ning analüüsida enda rühmatööd kvaliteedi seisukohast. Analüüsi aluseks võite võtta Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli või mõne teise sobiva kvaliteedi raamistiku. Rühmatöö kvaliteedi analüüsi võite esitada rühma liikmete peale ühiselt.

Õppematerjalide kvaliteedi tagamise lähenemistega olen põgusalt tuttav. Tean, et Koolielu portaali juures on kvaliteedi tagamiseks ainemoderaatorid, ja see on väga hea. Tean ka, et LeMillis tehakse õppematerjalid kohe avalikuks ja kuigi teised võivad neid parandada, ei tehta seda eriti. e-Õppe Arenduskeskuse juures õpiobjektide ja e-kursuste kvaliteedi temaatikaga tegeleva kvaliteedi töörühma olemasoluga ning kvaliteetsete e-kursuste tunnustamiseks välja töötatud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja hindamispõhimõtetega olen samuti kursis.  Jätka lugemist