Tag Archive | kuus mõttemütsi

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 9. nädala kodutöö

  • Kodutöö 9Tutvu slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjelda vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjenda, mis (miks?) oleks sellise toetuselemendi kasutamine otstarbekas! Eriti pakuks huvi hajutatud õpikeskkonnas selle kasutamise ideed.

Mart Laanpere (2008) on kuue mõttemütsi meetodist kirjutanud lihtsalt ja selgelt ühes oma õppemoodulis, mida siin tsiteeringi.

Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud: Jätka lugemist