Uurimismeetodid: III ülesanne

Loe läbi artikkel E-Learning as Innovation: Exploring innovativeness of the VET teachers’ community in Estonia (Loogma) ja analüüsi seda uurimismeetodite seisukohast. Rakenda ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastus järgmistele küsimustele:

 • – Milline on artikli struktuur?
 • – Mis on uuringu valdkond, juhtmõte ja teema?
 • – Olulisemad allikad?

Artikli struktuur

 • Sissejuhatus
 • Teooria ja hüpoteesid
 • Uurimismeetodid
 • Analüüs ja tulemus
 • Tulemuste arutelu ja kokkuvõte
 • Kokkuvõte
 • Tänusõnad
 • Kasutatud kirjandus

Uuringu valdkond, juhtmõte ja teema

E-õpe kui innovatsioon Eesti kutseõpetajate hulgas

Ei ole veel päris korrektselt tehtud

Uuringu üldine eesmärk oli uurida e-õppe kui haridusinnovatsiooni omaksvõttu kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpetajate poolt. Kesksed uurimisküsimused olid järgmised.

 • Milliseid e-õppe omaksvõtjate gruppe võib rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate hulgas eristada?
 • Millised hoiakud iseloomustavad erinevaid õpetajate rühmi?
 • Millised e-õppe kasutamispraktikad erinevaid õpetajate gruppe iseloomustavad?
 • Millised on kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpetajate pädevused ja koolitusvajadus?
 • Millised tegurid motiveerivad erinevaid õpetajate kategooriaid e-õpet omaks võtma?
 • Milliseid e-õppe rakendamist takistavaid barjääre võib erinevate gruppide puhul täheldada?
 • Kuidas koolikeskkond e-õppe rakendamist mõjutab?

Olulisemad allikad

Anderson, R. E., & Plomp, T. (20 08). National contexts. In N. Law, R. J. Pelgrum, & T. J. Plomp (Eds.), Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 study (pp. 37 – 66). Springer/Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.

Geoghegan, W. (1994). Whatever happened to instructional technology? In:Paper presented at the 22nd Annual Conference of the International Business Schools Computing Association, Baltimore, Maryland. Retrieved from http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10144/01/Geoghegan-1994-WHAT_EVER_HAPPENED_TO_INSTRUCTIONAL_TECHNOLOGY.doc Accessed 25.06.10

Rogers, E. M. (2003).Diffusion of innovations(5th ed.). New York: Free Press

Venezky, R. L., & Davis, C. (2002).Quo Vademus? The transformation of schooling in a networked world. OECD/CERI. http://www.oecd.org/dataoecd/48/20/2073054.pdf Retrieved fromAccessed 25.06.10

Uuringu probleem, eesmärk ja uurimisküsimused

Probleem: e-õppe kasutamine Eesti kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides on kooliti väga ebaühtlane ja koolisiseselt ilmneb erinev e-õppe omaksvõtt õpetajaskonna poolt vastavalt õpetajate isiklikule innovatiivsuse tasemele.

Eesmärk: eesmärgiks oli uurida e-õppe kui haridusinnovatsiooni omaksvõttu kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpetajate poolt

Uurimisküsimused:

 • Milliseid e-õppe omaksvõtjate gruppe võib rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate hulgas eristada?
 • Millised hoiakud iseloomustavad erinevaid õpetajate rühmi?
 • Millised e-õppe kasutamispraktikad erinevaid õpetajate gruppe iseloomustavad?
 • Millised on kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpetajate pädevused ja koolitusvajadus?
 • Millised tegurid motiveerivad erinevaid õpetajate kategooriaid e-õpet omaks võtma?
 • Milliseid e-õppe rakendamist takistavaid barjääre võib erinevate gruppide puhul täheldada?
 • Kuidas koolikeskkond e-õppe rakendamist mõjutab?

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s