Archive | 27. mai 2013

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: rühmatöö oma valitud haridusasutuses

Rühmatööna haridusasutuse evalveerimine

Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits

Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid:

  • kooli arengukava,
  • IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),
  • IKT arenguplaani ja -visiooni,
  • IKT kasutust asutuses, sh
  • arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi. Jätka lugemist