Archive | 20. apr. 2013

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 11. nädal, iseseisev töö

2. kontaktpäev: õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseivate tööde tulemuste arutelu.

(Pisut parandatud)

1. Programmi aadress ja tutvustus

Tiigrihüppe SA lisakursus “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” (http://3fahug.havike.eenet.ee/puutetahvel/).

Kursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid. Lähemalt tutvutakse SMART-tahvliga ning programmiga Notebook. Kursuslased õpivad looma töölehti programmiga Notebook. Tutvutakse samuti autoriõiguste, õpistiilide ning faililadudega. Jätka lugemist