IFI7065 Magistritöö seminar: iseseisev töö III kontaktpäevaks

Ülesanne: tutvuda magistritööde eesmärkide ja uurimisküsimuste skeemidega ning kirjutada nende eeskujul oma magistritöö kohta välja:

  • magistritöö probleem ühe lausega
  • magistritöö eesmärgid
  • magistritöö uurimisküsimused

Esitada need nii ajaveebipostituses tekstina kui ka skeemina, mis näitab eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seoseid.

Teema

SMART-tahvli materjalid III kooliastme eesti keele tundides.

Probleem

Eesti koolides on interaktiivsetest tahvlitest kõige rohkem SMART-e, kuid neid ei kasutata sihtotstarbeliselt, sest valmis materjale on ülivähe ning nende loomine väga töö- ja ajamahukas.

Eesmärgid

Uurida, kui palju on eesti keele õpetajate kasutuses puutetahvleid, sh SMARTe.

Uurida, mille kohta / mis teemal eesti keele õpetajad SMART-tahvli materjale vajaksid.

Selgitada välja, kus ja kui palju on internetis SMART-tahvli materjale eesti keele õpetajatele.

Luua III kooliastmele eesti keele materjale SMART-tahvliga töötamiseks.

Uurimisküsimused

Kui palju on eesti keele õpetajate kasutuses puutetahvleid, sh SMARTe.

Mille kohta / mis teemal eesti keele õpetajad SMART-tahvli materjale vajaksid.

 

Minu magistritöö eesmärgid tabelina

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s