Archive | märts 2013

IFI7065 Magistritöö seminar: teise kontaktpäeva ülesanne – probleemi püstitus

  • Ülesanne: magistritöö probleemi püstitus, selle aktuaalsuse põhjendus, seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju või vihjed, mis on see uus teadmine, mida töö lõpuks pakub.

Soovin magistritööna teha midagi emakeeleõpetajatele võimalikult praktilist/kasulikku, mitte lihtsalt mingit uurimust, et tuvastada mingi olukord ja teha ettepanekuid selle muutmiseks. Kuigi mul oli endal üks mõtteidu olemas, küsisin nõu ka teistelt emakeeleõpetajatelt. Nende ettepanekud olid järgmised. Jätka lugemist

Advertisements

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: teine teema

Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid

Ülesanded

  • Tutvuge lugemismaterjaliga: Õppematerjalide koostamise vahendid
  • Valige üks lugemismaterjalis tutvustatud õppematerjalide vahend, millega te varem õppematerjali koostanud pole, ning koostage selle abil veebipõhine õppematerjal. Juhul kui teil puuduvad oma õppematerjalid, mida selle ülesande jaoks taaskasutada, siis võite teha õppematerjali näiteks Vikipeedia Eestit tutvustava artikli põhjal. Püüdke kasutada koostamiseks valitud vahendi erinevaid võimalusi, mitte ainult teksti ja piltide lisamist.
  • Kirjutage saadud kogemuse põhjal ajaveebipostitus, tooge seal välja kasutatud vahendi plussid-miinused ja võrrelge varem teie poolt kasutatud õppematerjalide koostamise vahenditega. Lisage ka link koostatud õppematerjalile. Jätka lugemist

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 5. nädala ülesanne

5. nädala ülesanne:

  • Vaata algkooliõpilastele mõeldud õpimängu Muinasmaa: http://ennemuistne.ee/. Millised on selles situatiivsust andvad elemendid? Kirjelda ühte ankurdamise näidet!

Selle nädala õppematerjalid leiab siit. Fookuses on probleemipõhine ja uurimuslik õpe, eriti selle etappidega peaks end kurssi viima. Teine oluline teema on probleemipõhise õppe situatiivne läbiviimine.

Suure individuaalse ülesandega kursuse lõpus seostuvad selle loengu teemad kognitiivsed ja metakognitiivsed töörtiistad. Hea näide neist on Noore Loodusuurija programmis (nt. vaata artiklis olevat joonis 4). Jätka lugemist