Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: mis on õpikeskkond?

Mis on õpikeskkond?

Sõna “õpikeskkond” seostub minu jaoks kõigepealt sellega, mis on kirjas riiklikes õppekavades, ehkki seal on seda nimetatud õppekeskkonnaks: “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.” (Põhikooli RÕK, § 6 lg 1; gümnaasiumi RÕK, § 7 lg 1)

Põhikooli omas on esimesse lõikesse lisatud veel: “Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.” (Põhikooli RÕK, § 6 lg 1). Gümnaasiumi õppekavas on see lause kujul “Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone” kirjas § 7 lg 3.

Seega on õpikeskkond minu jaoks laiem mõiste kui lihtsalt nt füüsilised või virtuaalsed keskkonnad, olgu need avatud või suletud.

Kui ei ole loodud turvalist ja innustavat vaimset ning sotsiaalset keskkonda, ei pruugi ka füüsilised ja virtuaalsed aidata. Vaimse ja sotsiaalse õpikeskkonna loomisel on minu arvates olulised vastastikune lugupidamine ja üksteisega arvestamine, õpilastes eduelamuste tekitamine ja nende eneseusu tõstmine, samuti tuleb julgustada õpilasi oma arvamust avaldama, initsiatiivi näitama ning otsustamises osalema. Klassis peab valitsema abivalmis ning üksteist toetav õhkkond.

Tähtis on ka füüsiline keskkond, sest kui sellele mitte mõelda, võib õpikvaliteet kannatada. Füüsilise keskkonna puhul räägivad õppekavad nii rajatistest ja ruumidest (sisustus ja kujundus peavad olema otstarbekad, turvalised ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavad, aga ka esteetilise väljanägemisega) kui ka õppevarast (tuleb kasutada eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid, peab olema võimalus kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat, samuti kooliraamatukogu). Lisaks on pööratud tähelepanu kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalustele nii koolitundides kui ka tunniväliselt. (Põhikooli RÕK, § 6 lg 4; gümnaasiumi RÕK, § 7 lg 5)

Tänapäeval ei pea enam ilmtingimata klassiruumis laua taga õppima. “Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas,” lubavad riiklikud õppekavad. (Põhikooli RÕK, § 6 lg 5; gümnaasiumi RÕK, § 7 lg 6)

Ka virtuaalses keskkonnas õppimisel kehtivad needsamad põhimõtted – see peab innustama ja toetama inimese arengut. On oluline, et õpikeskkond võimaldaks luua uusi tähendusi, suhelda ja töötada koos teiste õppijatega, jagada informatsiooni, saavutada ühtekuuluvustunne, kehtestada koostööks vajalikke reegleid ja võtta omaks uusi rolle. (Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. 2009: 11)

Kasutatud kirjandus

Gümnaasiumi riiklik õppekava, vastu võetud 06.01.2011 nr 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002

Põhikooli riiklik õppekava, vastu võetud 06.01.2011 nr 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001

Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata & M. Laanpere (toim.), Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat (lk. 11-14). Tallinn: TLÜ Informaatika Instituut.

5 thoughts on “Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: mis on õpikeskkond?

  1. Mulle meeldib see laiem lähenemine, mida ma postitusi lugedes ei ole siiamaani üldse kohanud. Ja mitte ainult klassiruum või Moodle kui õpikeskkond, vaid ka muuseum, kooli taga olev metsatukk jne. võivad mingil hetkel olla kõige sobivamad õpikeskkonnad. Ma arvan, et liiga palju räägime vaid virtuaalsest keskkonnast, isegi ühest konkreetsest vahendist, mis nüüd peaks täitma õpikeskkonna rolli. Kaldun arvama, et virtuaalset õpikeskkonda tuleks vaadelda kui ühte osa meie nö füüsilisest keskkonnast, mis oleks justkui pikendus olemasolevale keskkonnale ja võimaluste avardamine.

  2. Pingback: Mõtteid õpikeskkonna teemadel | Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

  3. Pingback: Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: õpihaldussüsteemid | Piret õpib jälle

  4. Pingback: Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: personaalsed õpikeskkonnad | Piret õpib jälle

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s