Archive | 14. sept. 2012

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: mis on õpikeskkond?

Mis on õpikeskkond?

Sõna “õpikeskkond” seostub minu jaoks kõigepealt sellega, mis on kirjas riiklikes õppekavades, ehkki seal on seda nimetatud õppekeskkonnaks: “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.” (Põhikooli RÕK, § 6 lg 1; gümnaasiumi RÕK, § 7 lg 1)

Põhikooli omas on esimesse lõikesse lisatud veel: “Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.” (Põhikooli RÕK, § 6 lg 1). Gümnaasiumi õppekavas on see lause kujul “Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone” kirjas § 7 lg 3. Jätka lugemist